Search

SAS samostymulujący trening słuchowy

Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS Pierwszy w Polsce trening samostymulujący wyższe funkcje słuchowe dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego prowadzony w całości on-line. Czym są Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego? Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (czyli w skrócie APD lub CAPT) to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości funkcjonowania Centralnego Układu Nerwowego przy prawidłowej budowie i pracy […]