SAS samostymulujący trening słuchowy

Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS

Pierwszy w Polsce trening samostymulujący wyższe funkcje słuchowe dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego prowadzony w całości on-line.

Czym są Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego?

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (czyli w skrócie APD lub CAPT) to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości funkcjonowania Centralnego Układu Nerwowego przy prawidłowej budowie i pracy uszu.

Czy moje dziecko ma problemy z Centralnym Zaburzeniem Przetwarzania Słuchowego?

Najbardziej oczywiste i widoczne nieprawidłowości związane z APD pojawiają się gdy dziecko osiąga wiek szkolny i zaczyna mieć trudności w nauce, w zakresie:

 • Czytania
 • Pisania
 • Rozróżniania podobnych głosek i wyrazów
 • Poprawnej ortografii
 • Koncentracji i utrzymania uwagi
 • Skupienie się na głosie nauczyciela
 • Zrozumienia złożonych poleceń
 • Przyswajania treści dłuższej wypowiedzi lub opowiadania
 • Konstruowania płynnych wypowiedzi

Problem dziecka z APD polega na tym, że:

 • Łatwo się męczy podczas wykonywania czynności wymagających koncentracji na bodźcach słuchowych
 • Ma kłopot z utrzymaniem uwagi
 • Nie potrafi zablokować dostępu do bodźców nieistotnych i niechcianych, co powoduje w efekcie, że wszystko go rozprasza

Jak mogę pomóc mojemu dziecku?

Trening SAS to innowacyjna metoda, stworzona by aktywować połączenia neuronalne i poprawiać synchronizację pomiędzy obiema półkolami mózgu.

Trening SAS wpływa na przetwarzanie słuchowe poprzez muzykę i mowę, celowo przygotowaną i dobraną do indywidualnych potrzeb klienta.

Słuchając spersonalizowanych programów, codziennie przez kilka tygodni, mózg jest w stanie wyćwiczyć nowe, trwałe nawyki związane z przetwarzaniem informacji

 • Zapisz się do naszego newslettera

 • Zapisz się do naszego newslettera