Szkolenie: Trening Umiejętności Społecznych jako forma terapii grupowej dla dzieci i młodzieży z trudnościami społecznymi.

szkolenie_grafika-wydarzenia_tus_2016-11-30„Trening Umiejętności Społecznych jako forma terapii grupowej dla dzieci i młodzieży z trudnościami społecznymi.”

Na szkoleniu:

• dowiesz się na czym polega trening umiejętności społecznych
• poznasz metody i techniki pracy z grupą dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ADHD
• nauczysz się jak trenować podstawowe umiejętności społeczne
• poznasz zasady konstrukcji scenariusza
• dowiesz się jak reagować na zachowania trudne uczestników.

Forma szkolenia: wykład, warsztaty, możliwość uczestnictwa w 1-2 realnych zajęciach prowadzonych w naszym ośrodku po odbytym szkoleniu

 

Termin: 15.10.2017 – godz. 9-14

Miejsce: ASAN Centrum Wspomagania Rozwoju, Hawajska 3, Warszawa – Ursynów

Zgłoszenia: 609 777 514 lub: asan@asan-centrum.pl (dokonanie opłaty jest równoznaczne ze zgłoszeniem, prosimy o potwierdzenie dokonania płatności na adres e-mail)

Cena: 200 zł.
w cenie serwis kawowy i poczęstunek.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia.

Bank BGŻ BNP Paribas: 19 1600 1462 1848 5062 0000 0001
Opłatę wnosić należy tytułem: nazwisko, imię, szkolenie – 15.10.2017

Z A P R A S Z A M Y !

  • Zapisz się do naszego newslettera