Szkolenie: Profil Psychoedukacyjny PEP-R jako podstawa konstruowania planu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami rozwoju

Boy exercises putting fingers with therapist

Podczas tego spotkania zaprezentowane zostaną zagadnienia:

  • budowa testu PEP-R i prezentacja zestawu pomocy do diagnozy
  • przeprowadzenie testu – praktyczne ćwiczenia w formie warsztatu
  • obliczanie wyników, analiza profilów Skali Rozwoju i Zachowania, interpretacja wyników
  • opracowywanie ćwiczeń stymulujących rozwój w oparciu o wyniki testu

Trener: Monika Adamiec – oligofrenopedagog, terapeuta dzieci i młodzieży z autyzmem w Fundacji SILENTIO

Forma szkolenia: wykład, prezentacja, warsztaty

Termin: 20.03.2016 – godz. 9-17

Miejsce: ASAN Centrum Wspomagania Rozwoju, Hawajska 3, Warszawa – Ursynów

Zgłoszenia: 609 777 514 lub: asan@asan-centrum.pl (dokonanie opłaty jest równoznaczne ze zgłoszeniem, prosimy o potwierdzenie dokonania płatności na adres e-mail)

Cena: 160 zł., w cenie serwis kawowy i poczęstunek. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Bank PKO SA IX O/Warszawa: 19 1600 1462 1848 5062 0000 0001

Opłatę wnosić należy tytułem: nazwisko, imię, szkolenie – 20.03.2016

Z A P R A S Z A M Y !

 

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.huffingtonpost.com/entry/children-outgrow-autism-why_us_562a931de4b0aac0b8fcf369

  • Zapisz się do naszego newslettera