Szkolenie: „Profil Psychoedukacyjny PEP-R jako podstawa konstruowania planu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami rozwoju.”

Zapraszamy wszystkie osoby planujące rozpoczęcie pracy z osobami z autyzmem na jednodniowe szkolenie

„Profil Psychoedukacyjny PEP-R jako podstawa konstruowania planu terapeutycznego dla dzieci
z zaburzeniami rozwoju.”

Podczas tego spotkania zaprezentowane zostaną zagadnienia:
– budowa testu PEP-R i prezentacja zestawu pomocy do diagnozy
– przeprowadzenie testu – praktyczne ćwiczenia w formie warsztatu
– obliczanie wyników, analiza profilów Skali Rozwoju i Zachowania, interpretacja wyników
– opracowywanie ćwiczeń stymulujących rozwój w oparciu o wyniki testu

Forma szkolenia: wykład, prezentacja, warsztaty

Termin: 29.10.2017 – godz. 9-17

Miejsce: ASAN Centrum Wspomagania Rozwoju, Hawajska 3, Warszawa – Ursynów

Zgłoszenia: 609 777 514 lub: asan@asan-centrum.pl (dokonanie opłaty jest równoznaczne ze zgłoszeniem, prosimy o potwierdzenie dokonania płatności na adres e-mail)

Cena: 230,00 zł.  (bezpłatnie dla studentów kierunków: psychologia, pedagogika specjalna – wymagamy zaświadczenia z uczelni o statusie studenta)

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Bank BGŻ BNP Paribas: 19 1600 1462 1848 5062 0000 0001
Opłatę wnosić należy tytułem: nazwisko, imię, szkolenie – 29.10.2017

Z A P R A S Z A M Y !

  • Zapisz się do naszego newslettera