Diagnoza funkcjonalna – Profil Psychoedukacyjny PEP-3-PL – zapraszamy na badanie i zaplanowanie terapii… Asan Ursynów

Zapraszamy do badania i terapii dzieci ze spektrum autyzmu i nie tylko. Badanie nowym narzędziem: PEP-3-PL

Aktualnie dostępne terminy:

Środa: 15.40, 16.40, 17.40, 18.40,

Piątek; 15.40, 16.40, 18.40

Profil Psychoedukacyjny, wydanie 3, wersja polska (PEP-3-PL) jest narzędziem służącym do oceny poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami, a także dzieci typowo rozwijających, których rozwój przebiega nieharmonijnie.

Umożliwia określenie poziomu rozwoju dziecka na tle dzieci typowo rozwijających się oraz w odniesieniu wyników do rezultatów otrzymanych przez grupę dzieci ze spektrum autyzmu.
Jest przeznaczony do badania osób w wieku 2-6 lat, a także starszych, o ile ich wiek umysłowy mieści się w przedziale 2-6 lat. Normy rozwojowe zostały opracowane dla wieku od 12 do 84 miesięcy.

Test ten pozwala na wyznaczenie strefy najbliższego rozwoju dziecka. Może być wykorzystany przy opracowywaniu indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych, programów nauczania i wspierania rozwoju dzieci w mierzenia postępów w rozwoju dziecka oraz w procesie diagnozy funkcjonalnej.

Poprzednie wersje Profilu Psychoedukacyjnego, np. PEP-R nie zostały w Polsce zwalidowane, nie opracowano do nich polskich norm. Ich używanie jest sprzeczne z profesjonalną wiedzą i etyką zawodową. PEP-3-PL jest pierwszą i jedyną obecnie wersją tego narzędzia, dla której sporządzono normy dla populacji polskiej.

Zapraszamy:
609-777-514, asan@asan-centrum.pl
www.asan-centrum.pl

Asan Centrum Wspomagania Rozwoju
Ul. Hawajska 3 (1 min. od stacji metro Imielin)
Warszawa Ursynów

  • Zapisz się do naszego newslettera