Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS

SAS Neuroakustyczny Trening Mózgu

Pierwszy w Polsce trening samostymulujący wyższe funkcje słuchowe dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego prowadzony w całości on-line.

Czym są Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego?

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (czyli w skrócie APD lub CAPT) to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości funkcjonowania Centralnego Układu Nerwowego przy prawidłowej budowie i pracy uszu.

Czy moje dziecko ma problemy z Centralnym Zaburzeniem Przetwarzania Słuchowego?

Najbardziej oczywiste o widoczne nieprawidłowości związane z APD pojawiają się gdy dziecko osiąga wiek szkolny i zaczyna mieć trudności w nauce, w zakresie:

 • Czytania
 • Pisania
 • Rozróżniania podobnych głosek i wyrazów
 • Poprawnej ortografii
 • Koncentracji i utrzymania uwagi
 • Skupienie się na głosie nauczyciela
 • Zrozumienia złożonych poleceń
 • Przyswajania treści dłuższej wypowiedzi lub opowiadania
 • Konstruowania płynnych wypowiedzi

Problem dziecka z APD polega na tym, że:

 • Łatwo się męczy podczas wykonywania czynności wymagających koncentracji na bodźcach słuchowych
 • Ma kłopot z utrzymaniem uwagi
 • Nie potrafi zablokować dostępu do bodźców nieistotnych i niechcianych, co powoduje w efekcie, że wszystko go rozprasza

Jak mogę pomóc mojemu dziecku?

Trening SAS to innowacyjna metoda, stworzona by aktywować połączenia neuronalne i poprawiać synchronizację pomiędzy obiema półkolami mózgu.

Trening SAS wpływa na przetwarzanie słuchowe poprzez muzykę i mowę, celowo przygotowaną i dobraną do indywidualnych potrzeb klienta.

Słuchając spersonalizowanych programów, codziennie przez kilka tygodni, mózg jest w stanie wyćwiczyć nowe, trwałe nawyki związane z przetwarzaniem informacji

 

Celem Treningów SAS jest wzmacnianie ko podstawowych neurosensorycznych funkcji mózgu, czyniąc je idealnymi do poprawy szerokiego spektrum jego kondycji. Unikalna technologia SAS pozwala nam na przygotowanie indywidualnie dopasowanych treningów, które uwzględniają umiejętności, potrzeby oraz życzenia klienta w kontekście jego możliwości, tym samym wpływając na efektywność wyników uzyskiwanych w krótkim czasie.

Trening SAS-Smart | Wzmocnienie uczenia się dzieci i dorosłych
Treningi dla dzieci w wieku szkolnym, dla studentów i dorosłych, którzy chcą poprawić swoje wyniki w uczeniu się. Większość spersonalizowanych Treningów SAS-Smart wymaga słuchania każdego dnia jednogodzinnej sesji przez 24 dni.

Uwaga i koncentracja | ADHD: zmniejszenie roztargnienia, wzmocnienie umiejętności skupiania się i radzenia sobie z nadpobudliwością.
Czytanie i pisanie | dysleksja: rozwinięcie dokładniejszego i szybszego przetwarzania funkcji mowy w lewej półkuli mózgu.
Rozumienie i pamięć: usprawnienie synchronizacji pomiędzy obiema półkulami oraz wzmocnienie integracji sensorycznej.
Zachowanie i motywacja: zredukowanie stresu i niepokoju wywołanych różnymi czynnikami, poprawa umiejętności zarządzania czasem, planowania oraz odpowiedzialności za własne działania.

 

Trening SAS-Boost | Wsparcie dzieci w harmonijnym rozwoju.
Precyzyjnie i indywidualnie dopasowane Treningi SAS-Boost pomagają dzieciom z: zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami rozwoju intelektualnego, dziecięcym porażeniem mózgowym, zespołem Downa, rozwojowymi zaburzeniami koordynacji ruchowej. Trening trwa 24 dni i może być uzupełniony dodatkową terapią, dostosowaną do potrzeb dziecka.

Przetwarzanie sensoryczne: poprawienie umiejętności sensorycznego separowania i filtrowania oraz zmniejszenie sensorycznego przeciążenia.

Powtarzające się zachowania: zmniejszenie stresu i niepokoju a dzięki temu likwidacja potrzeby „zachowań zastępczych”.
Mowa i język: aktywacja ośrodków języka i mowy lewej półkuli mózgu.
Umiejętności społeczne: wzmocnienie umiejętności rozpoznawania twarzy innych osób oraz świadomości różnorodności oraz oczekiwań innych ludzi.

 

Trening SAS-Balance | Psychoterapeutyczne i neurosensoryczne programy dla dorosłych.

Spersonalizowane treningi dla dorosłych, redukujące: stres, lęk, strach lub gniew oraz poprawiające skupianie się, klarowność sytuacji ułatwiającą podejmowanie decyzji. Programy SAS-Balance są relaksujące i uspokajające.

Niepokój i lęk: zrelaksowanie ciała i umysłu oraz blokowanie powtarzających się negatywnych myśli, które mogą prowadzić do nerwicy natręctw.
Depresja: przekierowanie “wewnętrznego głosu” z myślenia negatywnego na myślenie pozytywne w kierunku podejmowania „pozytywnych kroków do przodu”.
“Zarządzanie” gniewem/złością: redukcja impulsywnych reakcji i wzmocnienie umiejętności poznawczych, asertywności.
Niezdecydowanie: poprawa wrodzonej kreatywności, wizualizacja umiejętności planowania i podjęcia działań.

 

Trening SAS-Life | Spersonalizowane programy wspierające osoby starsze.
Treningi dla osób w podeszłym wieku pomocne w usprawnianiu: codziennego funkcjonowania, komunikowania się i jakości życia. Każdy Trening SAS-Life jest zaprojektowany w celu osiągnięcia konkretnych rezultatów, dlatego czas trwania treningu może być zróżnicowany dla każdego klienta. Programy mogą być przygotowane do słuchania podczas snu a nawet podczas śpiączki.

Tzw. “Cocktail Party Syndrome”: wzmocnienie przetwarzania słuchowego w celu poprawy komunikacji w hałaśliwym otoczeniu.
Zdolności poznawcze: usprawnienie synchronizacji między obiema półkulami oraz ich spójności sensorycznej.
Poprawa słuchu: pobudzenie ostrości słuchu – usprawnienie jego funkcji fizjologicznej oraz fonematycznej (zdolności do odbioru i interpretacji istotnych cech z sygnału mowy)
Rehabilitacja po udarze mózgu: odzyskiwanie mowy i sprawności ruchowej po udarze mózgu lub innych dysfunkcjach.

 • Zapisz się do naszego newslettera