Nauka czytania metodą Symultaniczno-Sekwencyjną (Metoda Sylabkowa)

Dostępny termin termin

 godz. 14.00, 15.00

Metoda symultaniczno-sekwencyjna to skuteczna metoda nauki czytania opracowana przez doświadczonego logopedę – prof. Jagodę Cieszyńską. Od wielu lat cieszy się dużym powodzeniem wśród terapeutów, przynosząc efekty w czytaniu dzieci. Główną zaletą metody jest to, że wykorzystuje naturalną skłonność człowieka do mówienia sylabami i angażuje w pracy obie półkule mózgowe.

Najważniejsze zasady pracy metodą symultaniczno – sekwencyjną:

Zajęcia zawsze rozpoczynają się od ćwiczeń łatwych, z których wykonaniem dziecko nie będzie miało trudności.

Kolejny etap nauki czytania rozpoczyna się dopiero gdy dziecko opanuje poprzedni etap.

Podczas zajęć dążymy do tego by dziecko wykonywało sprawnie ćwiczenia odczytania sylab i układania z nich wyrazów.

Forma ćwiczeń pozwala na zastosowanie konwencji zabawy, w której wykorzystujemy aktywność i działanie dziecka. Przygotowany przez nas materiał sylabowy pozwala na zastosowanie go w różnorodnych grach i zabawach.

Zadania przeplatamy ćwiczeniami ogólnorozwojowymi –ćwiczeniami pamięci sekwencyjnej i symultanicznej, ćwiczeniami analizy i syntezy wzrokowej oraz ćwiczeniami układania szeregów i sekwencji tematycznych i atematycznych.

Zwracamy się prostym i zrozumiałym dla dziecka językiem. Sprawdzamy czy rozumie ono polecenia.

Zajęcia odbywają się w ramach indywidualnych spotkań dziecka z terapeutą. Mogą w nich uczestniczyć dzieci zupełnie nieumiejące czytać lub te, które chcą tę umiejętność usprawnić. Metodą tą można pracować z każdym dzieckiem zarówno zdrowym jak i z dzieckiem z deficytami rozwojowymi oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (zagrożonym dysleksją).

  • Zapisz się do naszego newslettera