Matematyka w małym palcu – warsztaty

Matematyka w małym palcu maten

Cykl warsztatów  przygotowujący do nauki przedmiotów ścisłych oraz rozwijający umiejętności matematyczne.

Zapraszamy dzieci, mające problemy w nauce matematyki w wieku: 6-8 lat i 9-11 lat. Przydział do jednej z grup poprzedzi spotkanie sprawdzające umiejętności z dzieckiem i rodzicem.

Zajęcia obejmują:

  • techniki efektywnego zapamiętywania
  • gry i zabawy, rozwijające zdolność logicznego myślenia
  • ćwiczenia dla dzieci z trudnościami z koncentracją uwagi
  • ćwiczenie operacji umysłowych: analizy i syntezy, uogólniania i abstrahowania

Zajęcia dla grupy 6-8 będą usprawniać pamięć, spostrzeganie i orientację przestrzenną.

Zadania w formie gier i zabaw mają na celu rozbudzić zainteresowanie matematyką.

Będziemy rozwijać myślenie operacyjne, uczyć się skupienia i wytrwałości w rozwiązywaniu zadań.

Zajęcia dla grupy 9-11 mają na celu zainteresować matematyką, wiążąc ją z codziennym życiem.

Każde dziecko będzie się skupiać na obszarze, w którym ma najwięcej trudności.

Będziemy uczyć się m.in. analizowania i rozumienia zadań tekstowych, ćwiczyć mnożenie i dzielenie oraz operacje na ułamkach.

 

Cykl obejmuje 7 spotkań, każde trwa 60 minut.

Termin dla grupy 6-8: poniedziałek godzina 17:00

Termin dla grupy 9-11: poniedziałek godzina 18:15

Rozpoczęcie cyklu po zebraniu się grupy minimum 6 uczestników.

Koszt cyklu warsztatów: 280,00 zł. płatny jednorazowo z góry.

Koszt konsultacji sprawdzającej umiejętności: 70 zł. – jednorazowy koszt.

Zapraszamy!

ASAN Centrum Wspomagania Rozwoju, ul. Hawajska 3, Warszawa – Imielin

Tel: 609 777 514

e-mail: asan@asan-centrum.pl

www.asan-centrum.pl

  • Zapisz się do naszego newslettera