Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej -30% (w lutym)

Diagnoza_Integracji_Sensorycznej_promocja Integracja sensoryczna jest procesem organizującym (integrującym) docierające do mózgu informacje zmysłowe (sensoryczne), płynące zarówno ze środowiska jak i z ciała, tak aby mogły być one użyte do celowego działania. Poza znanymi ogólnie, podstawowymi 5 zmysłami: smaku, zapachu, wzroku, słuchu oraz dotyku, istnieją dwa bardzo istotne zmysły dostarczające nam informacji z naszego ciała. To zmysły równowagi oraz czucia głębokiego. Nasz mózg rozpoznaje, interpretuje i segreguje informacje płynące z receptorów:

 • wzrokowych,
 • słuchowych,
 • smakowych,
 • dotykowych,
 • proprioceptywnych (odpowiadających za czucie głębokie),
 • przedsionkowych (odpowiadających za zmysł równowagi).

tak, aby mogły zostać one użyte w działaniu. Gdy informacje te płyną bez większych zakłóceń, wcale nie jesteśmy świadomi istnienia tych skomplikowanych procesów zachodzących w naszym systemie nerwowym, a mających wpływ na takie codzienne czynności jak np. mowa, planowanie ruchu, napięcie mięśniowe, postawa czy percepcja wzrokowa. W przypadku wystąpienie zaburzeń o różnej etiologii, procesy integracji sensorycznej zostają zakłócone a u dziecka możemy zaobserwować objawy zaburzeń w przetwarzaniu informacji zmysłowych, a co za tym idzie nieadekwatne odpowiedzi na wyzwania otoczenia – niewłaściwe reakcje i zachowania.

Układ przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy, to trzy podstawowe układy sensoryczne. Układy te ściśle współpracują ze sobą oraz z innymi układami sensorycznymi – słuchowym, wzrokowym i smakowo-zapachowym. Od współpracy tych wszystkich układów zależy prawidłowe funkcjonowanie w otaczającym nas świecie.

Metoda Integracji Sensorycznej jest wykorzystywana w pracy terapeutycznej z dziećmi, jako metoda komplementarna z innymi, właściwymi dla danego zaburzenia metodami terapii:

 • Mającymi trudności szkolne (trudności z czytaniem , pisaniem, ortografią, trudności z koncentracją uwagi),
 • wykazującymi opóźnienia w rozwoju mowy,
 • wykazującymi opóźnienia w rozwoju ruchowym,
 • z grupy ryzyka (zagrożona ciąża, obciążenia okołoporodowe, cesarskie cięcie, wcześniactwo, czynniki dziedziczne) jako działanie profilaktyczne, które podjęte we wczesnym okresie rozwoju dziecka zmniejsza lub eliminuje ryzyko wystąpienia zaburzeń integracji sensorycznej,
 • z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD),
 • z zaburzeniami uwagi (ADD),
 • z upośledzeniem umysłowym ,
 • z zespołem Downa,
 • z Autyzmem,
 • z zespołem Aspergera,
 • z MPDz (Mózgowe Porażenie Dziecięce),
 • z kruchym chromosomem X.

Pobierz ulotkę: Diagnoza_SI_minus_30_procent_ASAN

Symptomy zaburzeń Integracji Sensorycznej

 • Zapisz się do naszego newslettera