Zapraszamy na szkolenie AUTYZM – szkolenie podstawowe

AUTYZM szkolenie podstawowe, to szkolenie skierowane do wszystkich osób, które planują rozpoczęcie opieki, Szkolenie_grafika wydarzenia_AUTYZM-szkolenie_podstawowe_2017-01-22pracy, nauczania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Szczególnie polecane studentom, absolwentom, młodym nauczycielom, pracownikom socjalnym oraz osobom, które w swojej pracy zawodowej mogą spotkać się z osobami autystycznymi.

Jest to szkolenie wprowadzające do wiedzy o autyzmie. Zaprezentowane informacje będą niezbędnym MINIMUM, pozwalającym zrozumieć specyfikę funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autystycznego i ich potrzeby.

Uczestnictwo w szkoleniu podstawowym pozwoli przygotować się do innych, specjalistycznych szkoleń z zakresu autyzmu.

Na naszym szkoleniu:
• poznasz kryteria na podstawie których diagnozuje się autyzm
• zapoznasz się ze specyfiką funkcjonowania osób z autyzmem
• zapoznasz się z wybranymi metodami terapii (TEACCH, ABA, Trening Umiejętności Społecznych) oraz
• dowiesz się jak można zareagować na zachowania trudne.

Szkolenie ma formę wykładu i warsztatu.

Termin: 22.01.2016 (niedziela) – godz. 9-14
Miejsce: ASAN Centrum Wspomagania Rozwoju, Hawajska 3, Warszawa – Ursynów

Zgłoszenia: 609 777 514 lub: asan@asan-centrum.pl (dokonanie opłaty jest równoznaczne ze zgłoszeniem, prosimy o potwierdzenie dokonania płatności na adres e-mail)

Cena: 100 zł.
w cenie serwis kawowy i słodki poczęstunek.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia.

Bank BGŻ BNP Paribas: 19 1600 1462 1848 5062 0000 0001
Opłatę wnosić należy tytułem: nazwisko, imię, szkolenie – 22.01.2017

Z A P R A S Z A M Y!

  • Zapisz się do naszego newslettera