Praca Staż Wolontariat

 

Praca

Zapraszamy do współpracy osoby samodzielne, kreatywne a przede wszystkim te, dla których praca z drugim człowiekiem jest pasją i przyjemnością. Oferujemy przyjazną atmosferę, możliwość samorealizacji i doskonalenia własnego warsztatu zawodowego, poprzez pracę z klientami ASAN CWR.

Do współpracy zapraszamy:

– logopedów

– psychologów

– terapeutów pedagogicznych, pedagogów specjalnych

– terapeutów SI, TUS

– fizjoterapeutów

Jeśli Twoje kwalifikacje i ścieżka zawodowa pokrywają się z ofertą realizowaną w naszym ośrodku, zapraszamy do kontaktu: asan@asan-centrum.pl.

Jesteśmy również bot warci na poszerzenie oferty naszych świadczeń na rzecz v dzieci i młodzieży.

Staż

Osoby zainteresowane odbyciem bezpłatnego stażu zapraszamy do przesłania aplikacji na adres e-mailowy: asan@asan-centrum.pl .
Zarówno odbycie stażu jak i praktyk, czy świadczenia wolontarystyczne mogą odbywać się w ośrodku jak i w środowisku dzieci (terapia realizowana w miejscu zamieszkania).

Wolontariat

Studenci kierunków: psychologia, pedagogika specjalna, logopedia zainteresowani odbyciem Wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży z autyzmem w wymiarze min. 3 godz. tygodniowo zapraszamy do przesyłania zgłoszeń zawierających CV na adres e-mail: asan@asan-centrum.pl
Kandydaci zakwalifikowani do odbycia Wolontariatu zdobędą cenne umiejętności i praktyczną wiedzę na temat pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, z ich rodzinami. Poznają również techniki pracy, otrzymają wsparcie terapeuty prowadzącego. Minimalna liczba godzin do przepracowania w ramach Wolontariatu to 80 godzin, jednocześnie zobowiązując się do świadczenia pracy wolontarystycznej minimum 3 godziny tygodniowo. Wolontariusz ma także możliwość uczestniczenia w spotkaniach szkoleniowych z terapeutą prowadzącym. Po zakończeniu umowy Wolontariusz otrzymuje zaświadczenie o zrealizowanych świadczeniach wolontarystycznych. Umożliwiamy również odbycie praktyk studenckich.

FacebookGoogle+PrintUdostępnij!