Praca Staż Wolontariat

ter_si_grafika_2016_12_28

Ośrodek  ASAN CWR, nawiąże współpracę z Terapeutą Integracji Sensorycznej. si2

Oczekiwania: uprawnienia do diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej, zamiłowanie do pracy z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi, sumienność, pogodne usposobienie, rzetelne wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, punktualność, umiejętność pracy w zespole.

Aktualnie, chętnie nawiążemy współpracę w wybranym/wybranych terminach:

poniedziałek: 8.00 – 11.00, wtorek: 8.00 – 11.00, czwartek: 8.00 – 16.00, sobota: 14.00 – 18.00

Współpraca na podstawie umowy zlecenia lub własna działalność gospodarcza.

Zapraszamy do współpracy w gronie profesjonalistów

ASAN Centrum Wspomagania rozwoju

ul. Hawajska 3 (1 min od stacji metro Imielin)

Warszawa – Ursynów

609 777 514    asan@asan-centrum.pl

www.asan-centrum.pl

————————————————————————————————————————————-

ASAN Centrum Wspomagania Rozwoju zaprasza studentów psychologii, pedagogiki specjalnej, pedagogiki oraz logopedii na roczny, bezpłatny staż.

Oczekujemy gotowości podjęcia współpracy w okresie od września 2016 do czerwca 2017.

W ramach stażu będziecie Państwo uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych grupowych. Będziecie również mieli możliwość obserwacji zajęć indywidualnych.

Po okresie adaptacyjnym I wstępnym szkoleniu umożliwimy Państwu realizację zajęć najpierw pod okiem terapeutów wiodących, a następnie samodzielnej realizacji zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych według ustalonego programu terapii.

W ramach praktyki przewidujemy także możliwość odbycia  praktyki w placówkach edukacyjnych (przedszkole, szkoła) w charakterze asystenta/cienia a także realizowanie terapii w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Zapewniamy możliwość uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach superwizyjno-szkoleniowych oraz bezpłatne szkolenia a przede wszystkim zdobycie cennego doświadczenia i naukę od profesjonalistów.

Od kandydatów oczekujemy zaangażowania, profesjonalizmu w wykonywanych obowiązkach, ogromnych pokładów empatii a także punktualności, wysokiej kultury osobistej i chcecie niesienia rzetelnej pomocy dzieciom i ich rodzicom.

Osoby zainteresowane pojęciem stażu prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych na adres: asan@asan-centrum.pl.

Zapraszamy do naszego zespołu. Do zobaczenia.

Praca

Zapraszamy do współpracy osoby samodzielne, kreatywne a przede wszystkim te, dla których praca z drugim człowiekiem jest pasją i przyjemnością. Oferujemy przyjazną atmosferę, możliwość samorealizacji i doskonalenia własnego warsztatu zawodowego, poprzez pracę z klientami ASAN CWR.

Jeśli Twoje kwalifikacje i ścieżka zawodowa pokrywają się z ofertą realizowaną w naszym ośrodku, zapraszamy do kontaktu: asan@asan-centrum.pl.

Staż

Osoby zainteresowane odbyciem bezpłatnego stażu zapraszamy do przesłania aplikacji na adres e-mailowy: asan@asan-centrum.pl .
Zarówno odbycie stażu jak i praktyk, czy świadczenia wolontarystyczne mogą odbywać się w ośrodku jak i w środowisku dzieci (terapia realizowana w miejscu zamieszkania).

Wolontariat

Studenci kierunków: psychologia, pedagogika specjalna, logopedia zainteresowani odbyciem Wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży z autyzmem w wymiarze min. 3 godz. tygodniowo zapraszamy do przesyłania zgłoszeń zawierających CV na adres e-mail: fundacja@silentio.pl .
Kandydaci zakwalifikowani do odbycia Wolontariatu zdobędą cenne umiejętności i praktyczną wiedzę na temat pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, z ich rodzinami. Poznają również techniki pracy, otrzymają wsparcie terapeuty prowadzącego.
Umowy o świadczenie Wolontarystyczne zawierane są z Fundacją SILENTIO (www.silentio.pl) na okres powyżej 1 miesiąca. Minimalna liczba godzin do przepracowania w ramach Wolontariatu to 80 godzin, jednocześnie zobowiązując się do świadczenia pracy wolontarystycznej minimum 3 godziny tygodniowo. Wolontariusz ma także możliwość uczestniczenia w spotkaniach szkoleniowych z terapeutą prowadzącym. Po zakończeniu umowy Wolontariusz otrzymuje zaświadczenie o zrealizowanych świadczeniach wolontarystycznych. Umożliwiamy również odbycie praktyk studenckich.

FacebookGoogle+PrintUdostępnij!