Nasz Zespół

Joanna Buczek – psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży, terapeuta ręki

____________

Aleksandra Bartczak – logopeda

___________

Klaudia Dąbrowska – psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży, terapeuta ręki

______________

Aleksandra Fila – pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej

______________

 

Kaja Hołowińska – pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej

_________________

Justyna Iwańskka – psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

_______________________

Sylwia Nastaziak – mgr pedagogiki, terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej

W ośrodku ASAN Centrum Wspomagania Rozwoju prowadzę zajęcia metodą Integracji Sensorycznej od kwietnia 2017 r. Ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania placówkami oświatowymi z oddziałami integracyjnymi. Od 2006 roku prowadzę niepubliczny żłobek na warszawskim Gocławiu. Lubię pracę z dziećmi a możliwość wspierania ich rozwoju i obserwacja ich najdrobniejszych osiągnięć daje mi dużo radości i satysfakcji.

Szkolenia i kursy:

 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN kwiecień 2017
 • Wybiórczość pokarmowa – wykłady SWPS
 • Autyzm – szkolenie podstawowe, kwiecień 2017
 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 m-cy
  z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, marzec 2017
 • Integracja Bilateralna – program dla nauczycieli, listopad 2016
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedyczna pediatryczna, czerwiec 2016
 • Zaburzenia SI – czym jest integracja sensoryczna, 2015
 • Autyzm i zespół aspergera szkolenie podstawowe, 2015

_______________________

Magdalena Pajdosz – pedagog specjalny, logopeda, filolog polski, glottodydaktyk.

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
(kierunek: Pedagogika specjalna, specjalizacja: Terapia pedagogiczna). Ponadto ukończyłam studia
licencjackie – Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na Uniwersytecie Warszawskim oraz
Logopedię ogólną i kliniczną na tejże uczelni. W czasie studiów odbyłam liczne praktyki w
szkołach podstawowych, przedszkolach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Obecnie
jestem studentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Logopedia ogólna (studia
magisterskie).
Ukończyłam następujące kursy i szkolenia:
– „Terapia Ręki”
– „Żałoba u dzieci i dorosłych” – pomoc w kryzysie utraty bliskiej osoby
– „Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem”
– „Jak zacząć – warsztat młodego logopedy”
Brałam także udział w projekcie „Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu”, a także byłam
prezesem Studenckiego Koła Naukowego Kierunek: Rozwój. Od zawsze chciałam pracować z
dziećmi. Już od najmłodszych lat bawiłam się w szkołę. Z wielką chęcią wybierałam rolę
nauczycielki. Z pasją staram się zdobywać wiedzę i umiejętności po to, aby lepiej zrozumieć dzieci
i móc im pomagać. Uważam, że człowiek uczy się przez całe życie, dlatego stawiam na nieustanny
rozwój oraz poszerzanie własnych perspektyw i horyzontów. W czasie wolnym od pracy i nauki
uwielbiam chodzić do teatru lub spędzać wieczór z książką. Lubię też spacery – wybieram często
miejsca, które kryją w sobie interesującą historię ludzi z nimi związanych. Ludzie interesują mnie
najbardziej – jednak od wielu lat ci najmłodsi. Dlatego to właśnie dzieci i praca z nimi stanowią
moją największą pasję, która jest też moim największym powołaniem.

_____________________________________________________________________

Magdalena Szwed- Logopeda, filolog polski

Jestem absolwentką filologii polskiej oraz logopedii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówce przedszkolnej, szkole integracyjnej oraz prywatnej poradni.

   Umiejętność komunikowania się jest jedną z najważniejszych kategorii ludzkiego funkcjonowania, a skala potrzeb wciąż rośnie. Moją główną motywacją w zdobywaniu wiedzy z zakresu logopedii, była i jest chęć niesienia specjalistycznej pomocy dzieciom, które borykają się z trudnościami w mówieniu.

Szkolenia oraz konferencje, w których uczestniczę- poszerzają posiadaną już wiedzę, dają nowe spojrzenie na wiele tematów, inspirują do wyboru najskuteczniejszych metod. Szczególnie bliskie są mi zagadnienia:

 • Wczesnej interwencji logopedycznej

 • Diagnozy i terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy

 • Wspomagania rozwoju mowy dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

Poznane metody pracy dostosowuję do potrzeb dzieci, gdyż jedynie indywidualnie dostosowana terapia, prowadzona we współpracy z rodzicami, daje efekt.


oraz Stażyści i Wolontariusze wspierający pracę Ośrodka ASAN


FacebookGoogle+PrintUdostępnij!