Nasz Zespół

fotododowodu2img099Monika Adamiec – Pedagog, terapeuta dzieci i młodzieży.

Jestem absolwentką Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną- Oligofrenopedagogika na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Z Ośrodkiem ASAN CWR i Fundacją „SILENTIO” współpracuję od stycznia 2013 r.

Prowadzę indywidualną terapię pedagogiczno-psychologiczną oraz Trening Umiejętności Społecznych. Posiadam doświadczenie we wspomaganiu uczniów ze specjalnymi potrzebami, pracując jako asystent w szkole.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam odbywając staż w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym dla dzieci z autyzmem, prowadząc terapię indywidualną z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz organizując autorskie zajęcia rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Ukończyłam następujące kursy i szkolenia:

 • Określanie potrzeb terapeutycznych i tworzenie planu stymulacji rozwoju dla dzieci z autyzmem
 • Wstęp do diagnozy i terapii autyzmu
 • Warsztat szkoleniowy pierwszego stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne
 • Zachowania problemowe u osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnoza funkcjonalna
 • Metodyka kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach ogólnodostępnych
 • Realizm a fantazja- rozwój wyobraźni według Marii Montessori- szkolenie organizowane przez Polski Ośrodek Edukacji Montessori

_____________________________________________________________________

Kinga Dąbrowska – terapeuta pedagogiczny, reedukator, terapeuta ręki

Dąbrowska_Kinga

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie zrealizowałam specjalności: pedagogikę przedszkolną, wczesnoszkolną i korekcyjną. W trakcie studiów odbyłam praktyki pedagogiczne w przedszkolach i szkołach publicznych oraz pedagogiczno-korekcyjne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Obecnie spełniam się w placówce integracyjnej, współpracując z dziećmi z trudnościami szkolnymi oraz z diagnozą Autyzmu, Zespołu Aspergera i afazji. Posiadam ukończone szkolenia m.in. Metody badania zagrożenia dysleksją, Obraz-Ruch-Słowo w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  ABC Terapeuty Pedagogicznego, Trening Zastępowania Agresji oraz szkolenia organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej (m.in. programowanie języka, stymulacja mechanizmów lewopółkulowych, terapia neurobiologiczna czy symultaniczno-sekwencyjna metoda czytania). W swojej codziennej pracy staram się wykorzystywać zdobytą wiedzę, zawsze dostosowując ją do potrzeb i możliwości dzieci z którymi pracuję.

W wolnych chwilach obcuje z rowerem, książkami i sztuką. Bliskie sercu są mi także Góry.

W Centrum Wspomagania Rozwoju ASAN  prowadzę indywidualne zajęcia w zakresie diagnozy i terapii ręki; Naukę Czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną; terapię pedagogiczną dla dzieci (w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) z trudnościami w nauce, z dysleksją, z autyzmem i z zespołem Aspergera.

_____________________________________________________________________

Giermańska Klaudia – Logopeda

foto

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyłam studia na kierunku pedagogika specjalna z logopedią. Obecnie wciąż kształcę się w tej samej dziedzinie.

Chętnie poszerzam swoją wiedzę oraz rozwijam zainteresowania zawodowe biorąc udział w dodatkowych kursach i szkoleniach. Te, które ukończyłam to między innymi:

– szkolenie „Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem”

– „Funkcje motoryczne narządów mowy w diagnozie, terapii i profilaktyce logopedycznej”

– „Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia”

–  „Terapia Ręki I stopień”

Doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając staż zawodowy w Ośrodku ASAN CWR, a także w czasie licznych praktyk studenckich w różnych placówkach oświatowych i medycznych. Dodatkowo prowadzę prywatne zajęcia logopedyczne z dziećmi z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy oraz z zaburzeniami mowy i komunikacji towarzyszącymi autyzmowi.

Zajęcia logopedyczne staram się zawsze dostosowywać do indywidualnych potrzeb
i możliwości każdego dziecka. Zależy mi na tym, aby proces terapeutyczny przebiegał
w ciepłej, przyjaznej dziecku atmosferze, a pozytywne relacje budowane były również z jego rodzicami w oparciu o współpracę i wzajemne zaufanie.

 ________________________________________________________________

Justyna Iwańska

–  informacje niebawem

__________________________________________


Magdalena Pajdosz – pedagog specjalny, logopeda, filolog polski, glottodydaktyk.

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
(kierunek: Pedagogika specjalna, specjalizacja: Terapia pedagogiczna). Ponadto ukończyłam studia
licencjackie – Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na Uniwersytecie Warszawskim oraz
Logopedię ogólną i kliniczną na tejże uczelni. W czasie studiów odbyłam liczne praktyki w
szkołach podstawowych, przedszkolach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Obecnie
jestem studentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Logopedia ogólna (studia
magisterskie).
Ukończyłam następujące kursy i szkolenia:
– „Żałoba u dzieci i dorosłych” – pomoc w kryzysie utraty bliskiej osoby
– „Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem”
– „Jak zacząć – warsztat młodego logopedy”
Brałam także udział w projekcie „Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu”, a także byłam
prezesem Studenckiego Koła Naukowego Kierunek: Rozwój. Od zawsze chciałam pracować z
dziećmi. Już od najmłodszych lat bawiłam się w szkołę. Z wielką chęcią wybierałam rolę
nauczycielki. Z pasją staram się zdobywać wiedzę i umiejętności po to, aby lepiej zrozumieć dzieci
i móc im pomagać. Uważam, że człowiek uczy się przez całe życie, dlatego stawiam na nieustanny
rozwój oraz poszerzanie własnych perspektyw i horyzontów. W czasie wolnym od pracy i nauki
uwielbiam chodzić do teatru lub spędzać wieczór z książką. Lubię też spacery – wybieram często
miejsca, które kryją w sobie interesującą historię ludzi z nimi związanych. Ludzie interesują mnie
najbardziej – jednak od wielu lat ci najmłodsi. Dlatego to właśnie dzieci i praca z nimi stanowią
moją największą pasję, która jest też moim największym powołaniem.
_____________________________________________________________________

Poprawa Agata – terapeuta i diagnosta Integracji SensorycznejPoprawa_Agata

Jestem terapeutą Integracji Sensorycznej ( I˚ i II ˚) , terapeutą – providerem Integracji Bilateralnej opracowanej przez Sheila Dobie OBE.

Doświadczenie terapeutyczne i diagnostyczne zdobyłam pracując z dziećmi z różnego rodzaju deficytami w tym również z dziećmi autystycznymi.

Uczestniczyłam w warsztatach prowadzonych przez Rauna Kauffmana „Przełomowe strategie dla Autyzmu”, podczas których poznałam The Son-Rise Program.

Jestem osobą otwartą i nastawioną na pomaganie najbardziej wdzięcznym pacjentom jakimi są dzieci. Aby móc to dobrze robić, ukończyłam studia z zakresu Rehabilitacji Dzieci i Niemowląt. Zawsze staram się, aby spotkanie ze mną odbyło się w miłej atmosferze, pełnej zrozumienia i bezpieczeństwa.

W codziennej pracy jestem otwarta na współpracę z rodzicami, zawsze kierując się dobrem dziecka.

Zainteresowania- interesuję się wszelkimi nowinkami o tematyce medycznej, zdrowym żywieniem oraz lubię pływać .

_____________________________________________________________________

Sylwia Nastaziak – mgr pedagogiki, terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej

W ośrodku ASAN Centrum Wspomagania Rozwoju prowadzę zajęcia metodą Integracji Sensorycznej od kwietnia 2017 r. Ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania placówkami oświatowymi z oddziałami integracyjnymi. Od 2006 roku prowadzę niepubliczny żłobek na warszawskim Gocławiu. Lubię pracę z dziećmi a możliwość wspierania ich rozwoju i obserwacja ich najdrobniejszych osiągnięć daje mi dużo radości i satysfakcji.

Szkolenia i kursy:

 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN kwiecień 2017
 • Wybiórczość pokarmowa – wykłady SWPS
 • Autyzm – szkolenie podstawowe, kwiecień 2017
 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 m-cy
  z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, marzec 2017
 • Integracja Bilateralna – program dla nauczycieli, listopad 2016
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedyczna pediatryczna, czerwiec 2016
 • Zaburzenia SI – czym jest integracja sensoryczna, 2015
 • Autyzm i zespół aspergera szkolenie podstawowe, 2015

_____________________________________________________________________

Magdalena Szwed- Logopeda, filolog polski

Jestem absolwentką filologii polskiej oraz logopedii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówce przedszkolnej, szkole integracyjnej oraz prywatnej poradni.

   Umiejętność komunikowania się jest jedną z najważniejszych kategorii ludzkiego funkcjonowania, a skala potrzeb wciąż rośnie. Moją główną motywacją w zdobywaniu wiedzy z zakresu logopedii, była i jest chęć niesienia specjalistycznej pomocy dzieciom, które borykają się z trudnościami w mówieniu.

Szkolenia oraz konferencje, w których uczestniczę- poszerzają posiadaną już wiedzę, dają nowe spojrzenie na wiele tematów, inspirują do wyboru najskuteczniejszych metod. Szczególnie bliskie są mi zagadnienia:

 • Wczesnej interwencji logopedycznej

 • Diagnozy i terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy

 • Wspomagania rozwoju mowy dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

Poznane metody pracy dostosowuję do potrzeb dzieci, gdyż jedynie indywidualnie dostosowana terapia, prowadzona we współpracy z rodzicami, daje efekt.


oraz Stażyści i Wolontariusze wspierający pracę Ośrodka i Fundacji SILENTIO


FacebookGoogle+PrintUdostępnij!