Behawioralna Terapia Autyzmu – niedzielne poranki z terapią

Niedzielne poranki z terapią dziecka.
Zapraszamy na zajęcia terapii behawioralnej w oparciu o stosowaną analizę zachowania.
Terapia behawioralna to naukowo potwierdzona metoda pracy z dziećmi z całościowymi
zaburzeniami rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Głównymi celami terapii
behawioralnej są:

 Uczenie deficytowych zachowań pożądanych np. komunikacja, naśladowanie, kształtowanie
motywacji do pracy.
 Redukowanie zachowań niepożądanych np. zachowania agresywne lub autoagresywne,
utrudniające codzienne funkcjonowanie.
 Nabywanie umiejętności poznawczych i komunikacyjnych
 Kształtowanie umiejętności społecznych oraz samoobsługowych
 Generalizacja oraz utrzymanie zdobytych umiejętności.

Terapia behawioralna przebiega na zasadzie małyc...

Więcej