Ośrodek Asan

ASAN – Centrum Wspomagania Rozwojukieruje swoją ofertę do rodziców dzieci, wykazujących nieprawidłowości rozwojowe oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi o różnych przyczynach. Jeżeli czujesz, że rozwój Twojego dziecka może być nieprawidłowy zasięgnij porady specjalisty. Zaprzecz podejrzeniom lub jak najwcześniej rozpocznij terapię redukującą nieprawidłowości rozwojowe, których skorygowanie w późniejszym wieku może okazać się trudne lub niemożliwe. Nasza oferta skierowana jest do dzieci z: autyzmem Zespołem Aspergera Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju trudnościami edukacyjnymi trudnościami w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych nieśmiałych lub wycofanych

Nasza oferta skierowana jest do dzieci z:

 • autyzmem
 • Zespołem Aspergera
 • Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju
 • trudnościami edukacyjnymi
 • trudnościami w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych
 • nieśmiałych lub wycofanych

Specjaliści Asan

Beata Bergel-Lewandowska

nauczyciel edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, trener TUS, terapeuta integracji sensorycznej

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, uprawniające mnie do pracy na stanowisku terapeuty pedagogicznego z dziećmi od 2-10 lat. Obydwa kierunki kończyłam na Uniwersytecie Warszawskim. Brałam udział w szkoleniu pt. „Trening Umiejętności społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”, które potwierdza nabycie niezbędnych kompetencji do prowadzenia i projektowania zajęć w tym zakresie. Jestem absolwentką studiów podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z zakresu diagnozy i terapii dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej. Ponadto uzyskałam certyfikat I stopnia oraz II stopnia „Diagnoza i terapia w obszarze zaburzeń Integracji Sensorycznej” wydany przez Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej. Aktywnie uczestniczę w licznych kursach uzupełniających i doskonalących kwalifikacje zawodowe. Jestem osobą, która ogromną wagę przykłada do metod nauczania oraz zróżnicowanych środków dydaktycznych i terapeutycznych. Stawiam na nauczanie poprzez doświadczanie, działanie, projektowanie, a także zabawę. Moja praca jest dla mnie pasją, dlatego wkładam w nią całe swoje serce. Największą nagrodą za moją pracę są uśmiechy i radość dzieci.

Małgorzata Jasińska

psycholog, terapeuta TUS
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,
Kierunek: psychologia Specjalność: kliniczna
Jestem psycholożką, obecnie w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia
psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym,
ośrodku. akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Odkąd pamiętam towarzyszyła mi idea pomocy innym. Na początku były to wolontariaty, później, po rozpoczęciu studiów podjęłam pracę w przedszkolu, a po pewnym czasie jako niania, co sprawiło, że pokochałam pracę z dziećmi. W czasie tych kilku lat mój warsztat nieustannie się modyfikował, nabywałam nowe umiejętności zarówno z zakresu pracy z dziećmi jak i z dorosłymi. Specjalistyczne doświadczenie i umiejętności zdobywałam między innymi w miejscach takich jak Przedszkole Terapeutyczne Effectis, gdzie poznawałam specyfikę pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W ramach stażu
współpracowałam również z Fundacją Terapeutyczną, gdzie miałam okazję doszkalać się w zakresie prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności Społecznych zarówno z dziećmi w wieku przedszkolnym jak i z młodzieżą. Od pewnego czasu uczestniczę również w różnych szkoleniach oferowanych przez szkołę psychoterapii DIALOG. Swoją przygodę z ASAN rozpoczęłam jako stażystka w 2022 roku co również dało mi możliwość nabycia nowych umiejętności, które teraz wykorzystuję w codziennej pracy.
Aktualnie pracuję jako Terapeuta Środowiskowy z młodzieżą i z osobami dorosłymi oraz prowadzę zajęcia indywidualne oraz TUS.
Praca z ludźmi to moja pasja. Wierzę, że każdy z nas jest wyjątkowy, a co za tym idzie
zupełnie inny, dlatego w swojej pracy zawsze dokładam wszelkich starań, aby tę niezwykłość dostrzec. Każdy z nas ma nieco inne potrzeby i doświadczenia; dlatego podchodzę indywidualnie do każdego człowieka w zależności od jego aktualnych potrzeb i możliwości.
 
Odbyte kursy i szkolenia:
• Trener Umiejętności Społecznych – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności
społecznych oraz życiowych
• Depresja nastolatków. Diagnoza i terapia z wykorzystywaniem technik poznawczo –
behawioralnych;
• Agresja u dzieci i młodzieży;
• LATERALIZACJA oka i ucha;
• BAJKOTERAPIA;
• Jak pracować z brakiem siły i motywacji u pacjenta depresyjnego;
• Jak pracować z pacjentem z zaburzeniami dysocjacyjnymi po traumie;
• JAK PRACOWAĆ Z PACJENTEM Z NARCYSTYCZNYM ZABURZENIEM
OSOBOWOŚCI;
• CO KAŻDY TERAPEUTA POWINIEN WIEDZIEĆ O NIEPRAWIDŁOWO
ROZWIJAJĄCEJ SIĘ OSOBOWOŚCI U NASTOLATKÓW;
• JAK PRACOWAĆ Z ZABURZENIAMI OBRAZU CIAŁA U OSÓB Z
ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA
• PACJENT Z NATRĘCTWAMI W GABINECIE PSYCHOTERAPEUTY;
• PACJENT PO TRAGICZNYM WYDARZENIU –
TRAUMA I TYPU;
• PRACA Z PACJENTEM, KTÓRY DOŚWIADCZYŁ WYKORZYSTANIA
SEKSUALNEGO;
• JAK PRACOWAĆ Z OSOBAMI, KTÓRE DOŚWIADCZYŁY
OKOŁOPORODOWEJ STRATY DZIECKA;
• PACJENT PSYCHOTYCZNY W GABINECIE;
• JAK PRACOWAĆ Z PACJENTEM CHORYM ONKOLOGICZNIE;
• PACJENT, KTÓRY ZGŁASZA MOLESTOWANIE I MOBBING W PRACY -PRZEWODNIK;
• NAJNOWSZE SPOSOBY ROZUMIENIA ŻAŁOBY;
• WYPALENIE ZAWODOWE, ZMĘCZENIE WSPÓŁCZUCIEM, STRES;
• CZEGO WARTO NAUCZYĆ SIĘ OD TERAPEUTÓW PSYCHODYNAMICZNYCH;
• JAK PRACOWAĆ Z DOROSŁYMI PACJENTAMI Z ZESPOŁEM ASPARGERA;
• JAK PRACOWAĆ Z DOROSŁYMI Z ADHD;
• INTERWENCJA KRYZYSOWA;
• JAK PRACOWAĆ Z MŁODYMI OSOBAMI Z PROBLEMEM OTYŁOŚCI;
• WSPIERANIE ROZWOJU I TERAPIA DZIECI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU;
• PODSTAWY TERAPII SCHEMATU, DBT, ACT, CFT;
• CZEGO WARTO NAUCZYĆ SIĘ OD TERAPEUTÓW SCHEMATU;
• JAK SKUTECZNIE PRACOWAĆ Z PACJENTAMI Z ANOREKSJĄ;
• INTERWENCJA KRYZYSOWA WOBEC PACJENTA, KTÓRY CHCE ODEBRAĆ SOBIE ŻYCIE;
• GDY PACJENT ZGŁASZA MYŚLI SAMOBÓJCZE;
• CZEGO WARTO NAUCZYĆ SIĘ OD TERAPEUTÓW SYSTEMOWYCH;
• PODSTAWY POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY (NVC) DLA PSYCHOLOGÓW;
• PRAKTYCZNE METODY PRACY Z TRAUMĄ RELACYJNĄ (TYPU II) U NASTOLATKÓW;
• SAMOUSZKODZENIA U DZIECI I MŁODZIEŻY, JAK PRACOWAĆ JAKO
PSYCHOLOG;
• TRAUMA. JAK DIAGNOZOWAĆ I ROZMAWIAĆ Z PACJENTEM O TRAUMIE;
• JAK PRACOWAĆ Z PACJENTAMI Z WYSOKIM POZIOMEM NARCYZMU WRAŻLIWEGO

Natalia Wasilewska-Bachura

psycholog, pedagog specjalny, terapeuta dzieci i młodzieży

Motto mojej aktywności i działalności zawodowej:

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

(Janusz. Korczak)

Mam wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym. Ukończyłam magisterskie studia psychologiczne – specjalizacja Społeczna Psychologia Kliniczna i Psychologia Kliniczna w obszarze medycyny oraz magisterskie studia na kierunku pedagogika – specjalizacja Resocjalizacja Osób Nieprzystosowanych Społecznie.

Odbyłam szereg praktyk w placówkach oświatowych, interwencyjnych, leczniczych oraz zdrowia psychicznego na rzecz pacjenta, dziecka i jego rodziny (m.in. Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Warszawski Oddział Terenowy Krajowego Towarzystwa Autyzmu i wiele innych). Ukończyłam również studia podyplomowe, kursy
i szkolenia oraz aktywnie uczestniczę w naukowych konferencjach, warsztatach i grupach wsparcia dla psychologów i pedagogów. Uzyskałam m.in. certyfikaty: trenera rozwoju poznawczego i emocjonalnego dzieci i młodzieży oraz trenera grupowego i praktyka treningu zastępowania agresji (AMITY ART). Posiadam uprawnienia z zakresu oligofrenopedagogiki oraz terapii pedagogicznej z elementami wczesnego wspomagania w rozwoju. Uczestniczyłam także w treningu interpersonalnym w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Jako psycholog obejmuję opieką i pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowanków funkcjonujących na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz z całościowymi zaburzeniami w rozwoju. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą wymagającymi zastosowania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
z Zespołem Downa oraz przejawiającymi zaburzenia psychiczne. Metody i formy pracy terapeutycznej staram się dostosować do indywidualnych predyspozycji i możliwości psychofizycznych, potrzeb, uwarunkowań oraz przejawianych trudności. Dążę do przygotowania moich podopiecznych do samodzielnego udziału w życiu społecznym i zawodowym.

W mojej pracy istotne znaczenie mają relacje z rodzicami oparte na zasadach pozytywnej motywacji, partnerstwa, jedności oddziaływań i systematycznej współpracy. Przenoszenie na teren domu rodzinnego oddziaływań rozpoczętych na zajęciach zapewnia ciągłość terapii, zwiększa jej efektywność i stanowi podstawowy warunek osiągania pozytywnych rezultatów w procesie terapeutyczno-wychowawczym

Cechuje mnie cierpliwość i empatia dla moich podopiecznych, chęć przebywania z nimi i towarzyszenia im
w codziennych radościach i trudnościach. Dużym wyróżnieniem jest dla mnie przyznanie w 2019 roku: Nagrody Starosty Piaseczyńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, za wzorowe wypełnianie funkcji psychologa uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz podziękowania za działania na rzecz rozwoju mediacji rówieśniczej
w konkursie im. Joanny Kubiak „Nauczyciel-Mediator”.

W ASAN Centrum pracuję w obszarach:

– konsultacje psychologiczne z rodzicami/dziećmi;
– zajęcia indywidualne z psychologiem/w parze;
– zajęcia grupowe: treningi stymulujące rozwój poznawczy i emocjonalny dzieci/młodzieży
– przygotowanie opinii;
– zajęcia rewalidacyjne, z zakresu terapii pedagogicznej

Izabela Szymańska

logopeda kliniczny
Jestem logopedą klinicznym, kontynuującym studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Od zawsze czułam chęć niesienia pomocy, zwłaszcza związaną z dziećmi. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam dzięki wielogodzinnym praktykom w szkołach, przedszkolach, szpitalach i poradniach logopedycznych podczas studiów, a także dzięki pracy w żłobku oraz przedszkolu.
Logopedia to nie tylko moja praca, ale przede wszystkim pasja. Utrzymuję holistyczne podejście do pacjenta, które warunkuje dogłębną diagnozę oraz trafną i skuteczną terapię.

 

Odbyte kursy i szkolenia:
 • „MFT 9-99 sTars – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99” ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel
 • Terapia ręki i stopy I i II stopnia
 • Diagnoza opóźnionego rozwoju mowy
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • Badanie logopedyczne noworodków i niemowląt
 • Zajęcia logopedyczne jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej
 • Rozwój mowy w 1 roku życia
 • „Poczytaj mi mamo” – pozytywne aspekty czytania.

Sandra Burzańska

magister psychologii z 10 letnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej.

Absolwentka studiów podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z Logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Zwiększała swoje kompetencje podczas stażów terapeutycznych m.in w Fundacji Krok po kroku oraz Fundacji Synapsis. Doświadczanie zawodowe zdobywała w placówkach integracyjnych oraz specjalistycznych. Wzbogacała swoją wiedzę biorąc udział w wielu kursach, szkoleniach oraz warsztatach m.in: Trening umiejętności społecznych, Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Diagnoza za pomocą narzędzia Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, Terapia ręki, PEP – 3 – PL oraz Skala Inteligencji Stanford Binet – 5.

 

Marta Zasada

fizjoterapeutka, terapeutka Integracji Sensorycznej
Magister fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty o numerze 21579. Obecnie w trakcie Pomagisterskiego Studium Logopedycznego na SWPS w Warszawie. Pasjonatka górskich podróży, w trakcie zdobywania Diademu Polskich Gór. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy m.in. w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Edukacja” w Warszawie, Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym w Warszawie, Klinice Budzik oraz Ośrodku Rehabilitacji CEMICUS. W swojej pracy korzysta z wiedzy zdobytej na licznych kursach i szkoleniach z zakresu pediatrii i neurologii, którą systematycznie poszerza. Wyróżnia ją nacisk na indywidualne podejście do każdego pacjenta. Uczestnictwo w wybranych kursach i szkoleniach:

 

 • Neurofizjologiczne podstawy integracji sensorycznej – I stopień (Rehamax)
 • Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia – II stopień (Rehamax)
 • Terapia ręki – I i II stopień (Acentrum)
 • Terapia ręki jako ważny element terapii zajęciowej (Centrum Intensywnej Terapii OLINEK)
 • Instruktor rekreacji ruchowej – specjalizacja: gimnastyka korekcyjna (Centrum Kształceni Kadr Sportowych)
 • Wprowadzenie do komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką
 • niepełnosprawnością – I i II stopień (GADATEK Centrum Rozwoju Porozumiewania)
 •  Badanie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) pod kątem analizy chodu (Ośrodek Neurorehabilitacji)
 • Obserwacja kliniczna SI w aspekcie fizjoterapeutycznym” – Fundacja OKNO

 

Aleksandra Włodarska

psycholog
Posiadam tytuł magistra psychologii ze specjalnością kliniczną uzyskany na Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Moją pasją i główną misją jest pomaganie ludziom w radzeniu sobie z życiowymi trudnościami, rozwijanie ich potencjału oraz wspieranie zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Od najmłodszych lat czerpałam satysfakcję z niesienia pomocy innym w rozwiązywaniu problemów. Psychologia pozwala mi wykorzystać tę umiejętność i przyczynić się do poprawy życia innych osób. Zawsze czułam się blisko innych ludzi i interesowały mnie ich historie, wyzwania i sukcesy. Moje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam pracując jako Terapeuta Środowiskowy. Wykonując ten zawód nadrzędnym celem jest dostarczanie dzieciom wsparcia emocjonalnego i psychologicznego w ich naturalnym otoczeniu, czyli w miejscach, gdzie się uczą, bawią i rozwijają. To podejście pozwala mi lepiej zrozumieć ich indywidualne potrzeby i wyzwania, a także budować zaufanie, które jest kluczowe w procesie terapeutycznym. W ramach stażu współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 23 oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 17.W ciągu ostatnich kilku tygodni aktywnie uczestniczę w różnych kursach oferowanych przez szkołę psychoterapii DIALOG. Odbywam również szkolenie na Trenera Umiejętności Społecznych. Moją przygodę z ASAN rozpoczęłam jako stażystka, co znacząco poszerzyło moje kompetencje, które teraz z powodzeniem wykorzystuje w codziennej praktyce zawodowej. Uczestnictwo w wybranych kursach i szkoleniach:

 • JAK BYĆ SPECJALISTĄ LGBT+ FRIENDLY.
 • JAK POMÓC PACJENTOWI RADZIĆ SOBIE Z EMOCJAMI W NAJTRUDNIEJSZYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH? PODSTAWY RTZ.
 • JAK PRACOWAĆ Z CIAŁEM W PSYCHOTERAPII TRAUMY?
 •  
 • JAK PRACOWAĆ Z PACJENTEM, KORZYSTAJĄC Z JEGO ZASOBÓW I
 • MOCNYCH STRON?
 • PODSTAWY TERAPII ERICKSONOWSKIEJ.
 • JAK PRZEPROWADZIĆ INTERWENCJĘ KRYZYSOWĄ WOBEC
 • DZIECKA/NASTOLATKA, KTÓRY CHCE ODEBRAĆ SOBIE ŻYCIE?
 • JAK DIAGNOZOWAĆ I ROZMAWIAĆ Z PACJENTAMI O TRAUMIE?
 • CZYM JEST DEPRESJA I JAK PRACOWAĆ Z JEJ OBJAWAMI NA RÓŻNYCH ETAPACH JEJ NASILENIA?
 • JAK PRACOWAĆ TERAPEUTYCZNIE Z PACJENTEM ZMAGAJĄCYM SIĘ Z OTYŁOŚCIĄ?
 • JAK PRACOWAĆ Z PACJENTEM, KTÓRY ŻYJE W CIĄGŁYM LĘKU IZMWARTWIENIU?
 • PACJENT, KTÓRY ZGŁASZA MOLESTOWANIE I MOBBING W PRACY.
 • WSPIERANIE ROZWOJU I TERAPIA DZIECI Z ZABURZENIAMI ZE
 • SPEKTRUM AUTYZMU
 

 

Ilona Pełka

terapeuta SI, pedagog specjalny

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studia podyplomowe z integracji sensorycznej w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.
Odbyłam liczne kursy i szkolenia poszerzające moją wiedzę i umiejętności, m. in.:

– Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,

– Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej,

– Szkolenie „bazowe” z Mediacji w Polskim Centrum Mediacji,

– Szkolenie z „Terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży”,

– Kurs – Trening Umiejętności Społecznych,

– Szkolenie „Diagnoza Procesów Integracji Sensorycznej”.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego, w świetlicy szkolnej, prowadząc TUSy, terapię pedagogiczną, zajęcia indywidualne typu socjoterapeutycznego oraz pracując jako pedagog szkolny. Obecnie prowadzę zajęcia z integracji sensorycznej w jednej z ursynowskich szkół

Alicja Torbicz

logopeda ogólny i kliniczny, glottodydaktyk, pedagog

Jestem magistrem logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, glottodydaktykiem oraz pedagogiem. Podczas studiów uczestniczyłam w konferencjach naukowych, szkoleniach, aby stale poszerzać swoją wiedzę i wspierać swoich przyszłych podopiecznych w sposób jak najbardziej nowatorski oraz zgodny z obowiązującymi standardami. Miałam przyjemność odbyć kilkumiesięczny staż w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 na Pradze, pracować w szkole językowej Together oraz Linguae Mundi, gdzie prowadziłam kursy z języka polskiego jako obcego. Od 4 lat pracuję w jednym z warszawskich przedszkoli, gdzie systematycznie przeprowadzam badania przesiewowe, terapię logopedyczną, wspieram nauczycieli i rodziców.
Najważniejszym czynnikiem jest dla mnie stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania. Staram się kierować zawsze dobrem dziecka, aranżując mu przestrzeń do osiągnięcia sukcesu w jego własnym, indywidualnym tempie.

Ukończone kursy i szkolenia: 

 • Diagnoza logopedyczna dzieci dwujęzycznych (dr Aneta Nott-Bower)
 • Dziecko dwujęzyczne – diagnoza i wsparcie w rozwoju (dr Joanna Kołak)
 • Diagnoza zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie (prof. dr hab. Jolanta Panasiuk)
 • Mutyzm wybiórczy u dzieci w wieku przedszkolnym (Aleksandra Rosińska)
 • Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia (dr Anna Żywot)
 • Kompleksowa diagnoza słuchu dziecka (dr n.med. Andrzej Senderski)
 • Logorytmika – ruch słuch słowo (Katarzyna Gromelska)
 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne (Aleksandra Kaczyńska)
 • Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF do diagnozy dzieci w wieku przedszkolnym (KOMLOGO)

Aleksandra Bierska

terapeutka SI, pedagog specjalny, surdopedagog, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Skończyłam studia licencjackie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a także studia podyplomowe w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Jestem terapeutką SI, suropedagogiem oraz pedagogiem specjalnym. 
Od 6 lat pracuję w przedszkolu jako wychowawca: każdego dnia staram się dbać zarówno o rozwój osobisty, jak i zawodowy, dzieki czemu praca z dziećmi jest nie tylko przyjemnością, ale również realnie widocznym efektem pracy wychowawczo – dydaktycznej i terapeutycznej.  Praca z ludźmi, a zwłaszcza tak małymi to wielkie wyzwanie, dlatego kluczowe jest dla mnie indywidualne podejście do każdego dziecka, co wiąże sie z widocznymi efektami i wielka radością. Staram się, aby w gabinecie zawsze panowała ciepła i miła atmosfera, w której zarówno dziecko jak i rodzic będą czuli się komfortowo

Aleksandra Skrok

terapeuta dzieci i młodzieży, psycholog

Ukończyłam studia psychologiczne, specjalność wspieranie rozwoju i kształcenia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie pozwoliły mi na realizacje mojej największej pasji, jaką jest praca z dziećmi. W trakcie studiów brałam udział w praktykach psychologicznych w prywatnych placówkach przedszkolnych i ośrodkach wspierających rozwój.
Od początku moja kariera zawodowa opierała się na pracy z dziećmi. Dzięki pracy w żłobkach i przedszkolach mogłam obserwować i uczestniczyć w rozwoju dziecka na różnych etapach jego życia. Swoją współpracę z Centrum Wspomagania Rozwoju ASAN rozpoczęłam w 2019 roku. Jako stażystka zdobyłam wiedzę i doświadczenie z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z osobami, u których występują problemy związane z niską samooceną. ASAN jest miejscem, w którym cały czas się rozwijam i podnoszę swoje kwalifikację. Aktualnie pracuję przede wszystkim z młodzieżą, u której pojawiają się różne trudności: niskie poczucie własnej wartości, bark motywacji do nauki oraz trudne emocje. Prowadzę również zajęcia indywidualne opierające się głównie na psychoedukacji dzieci i młodzieży. Uważam, że budowanie zaufania, ciepło i otwartość to klucz do sukcesu w pracy z drugim człowiekiem. Podchodzenie indywidualne do każdego dziecka, branie pod uwagę jego potrzeb i uwarunkowań środowiskowych jest dla mnie niezwykle ważne. Podczas prowadzenia zajęć staram się, aby poprzez zabawę i kreatywne ćwiczenia uczyć dzieci i młodzież bardziej wnikliwego poznawania siebie, rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych i ich podłoża.

Uczestniczyłam w szkoleniach:

– Wprowadzenie do wiedzy o autyzmie

– Teoria umysłu

– Zespół Aspergera- jak pracować z dzieckiem

Agnieszka Grom

- pedagożka, terapeutka pedagogiczna, terapeutka osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, nauczycielka wczesnoszkolna i przedszkolna,

Trener Regulacji Emocji, Trener Umiejętności Społecznych, Praktyk Metody Kids’ Skills.Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka na kierunkach: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą, diagnoza i terapia pedagogiczna oraz diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Na co dzień pracuję w nurcie edukacji alternatywnej. Jako terapeutka prowadzę zarówno terapie indywidualne jak i grupowe .Swoje doświadczenie zdobywałam na licznych praktykach w przedszkolach, szkołach, klasach integracyjnych oraz w ASANie a także uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach ( m.in. szkolenia z zakresu regulacji emocji, dziecięcej matematyki, agresji w szkole, wspierania rozwoju społeczno- emocjonalnego dzieci i młodzieży , pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, bajkoterapii, muzykoterapii, metodzie STEAM)W wolnych chwilach prowadzę edukacyjnego instagrama @ogrom_inspiracji a także podcast – o edukacji przy kawie gdzie dziele się swoimi sposobami na pracę z Dziećmi.

Beata Pilch

terapeuta pedagogiczny

Od zawsze fascynowało mnie poszukiwanie sposobów na rozwijanie możliwości innych. Pewnie dlatego jak dotąd tak wiele czasu poświęcałam dzieciom. Od zawsze były one ważną częścią mojego życia, a także od kiedy pamiętam aktywnie uczestniczę w ich życiu. Praca z dzieckiem nigdy nie była dla mnie czymś irytującym czy uciążliwym, wręcz przeciwnie, odczuwam z faktu wykonywania tego zawodu masę satysfakcji. Z tego też względu ukończyłam kierunek Pedagogiki specjalnej ze specjalnością Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną. Natomiast na studia magisterskie wybrałam się na kierunek Pedagogiki specjalnej ze specjalnością Surdopedagogika z terapią pedagogiczną. Przez ostatnie dwa lata pracowałam w Społecznym Przedszkolu Integracyjnym Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA oraz udzielałam prywatnie korepetycji z zakresu nauczania początkowego. Podczas zajęć jestem partnerem dziecka. Podczas poszczególnych zadań i zabaw szczególną uwagę zwracam na samodzielność dziecka. Co więcej, posiadany przeze mnie spory zasób własnych materiałów zapewnia wysoką atrakcyjność przeprowadzanych przeze mnie zajęć. Na prośbę rodzica przygotowuje zestaw ćwiczeń do dodatkowej pracy z dzieckiem poza zajęciami. Dodatkowe doświadczenie, które pozwala mi jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę uzyskałam biorąc udział w:

 • Szkolenie „Asystent/cień ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera”
 • Szkolenie MAKATON Program Rozwoju Komunikacji PRKM Poziom I, II i III
 • Kurs Szkolenie Trening Umiejętności Społecznych
 • Kurs Szkolenie Terapia ręki I i II stopnia
 • Kurs „Rozwijanie kompetencji matematycznych z wykorzystaniem systemu NUMICON”
 • Szkolenie „Kodujące brzdące ćwiczenia i zabawy przygotowujące do nauki programowania”
 • Kurs ”Jak uczyć dzieci na odległość? Nauczanie zdalne w przedszkolu i klasach 1-3”
 • Konferencja szkoleniowa „Akcja- Relacja” 2023
 • Webinar „Podstawy ADHD” 2023
 • Kurs „Jak pracować z dzieckiem nieśmiałym?” 2023
 • Kurs „Jak pracować z dzieckiem z chorobą przewlekłą?” 2023
 • Szkolenie „Nauka czytania metodą sylabową” 2022
 • Szkolenie „Terapia ręki. Praktyczne rozwiązania. Dostosowanie siły i szybkości ruchów ręki do wykonywanej czynności.” 2023
 • Szkolenie „Terapia ręki. Doskonalenie koordynacji ruchowej jako ważny element usprawniania małej motoryki” 2023
 • Szkolenie „Terapia ręki. Poczuj zanim poruszysz. Wpływ stymulacji sensorycznej na rozwój małej motoryki.” 2023
 • Warsztaty „Efektywna lekcja- jak uczyć, żeby nie musieć motywować?” 2023
 • Warsztaty „Koncentracja i uważność w praktyce- rozwój warsztatu efektywnego nauczyciela.” 2023
 • Szkolenie „Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu.”, 2023

oraz uczęszczając na różnego rodzaju wolontariaty, w tym:

 • Wolontariuszka w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdańsku
 • Wolontariuszka w Przedszkolu nr 72 w Gdańsku
 • Praktykantka i wolontariuszka w Przedszkolu nr 77 dla dzieci z porażeniem mózgowym w Gdańsku
 • Praktykantka w Specjalnej szkole podstawowej nr 5 w Sopocie
 • Wolontariuszka w Zakładzie hipoterapii w Sopocie na hipodromie

Justyna Iwańska

psycholog, pedagog specjalny, terapeuta dzieci i młodzieży
Jestem absolwentką psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
Doświadczenie w pracy z zakresu pomocy psychologicznej oraz terapeutycznej zdobywałam w Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszeniu Terapeutów, Centrum Wspomagania Rozwoju Asan oraz w Interdyscyplinarnym Centrum Stosowanych Badań Poznawczych (ICACS).
Obecnie na co dzień pracuję w szkole specjalnej z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i z autyzmem. Dodatkowo prowadzę indywidualne zajęcia terapeutyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz Trening Umiejętności Społecznych. 

 

Ukończyłam następujące Szkolenia: 
 • „Trener Tus – stopień 1”
 • „Trener TUS osób z autyzmem I zespołem Aspergera – stopień 2”
 • „Trening Umiejętności Społecznych jako forma terapii grupowej dzieci i młodzieży z trudnościami społecznymi”
 •  
 • „Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą”
 • „Makaton”, szkolenie podstawowe i zaawansowane
 • „Techniki wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem”
 • „Profil Psychoedukacyjny PEP-R jako podstawa konstruowania planu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami rozwoju”
 • „Jak efektywnie pracować dzieckiem z autyzmem w nurcie Stosowanej Analizy Zachowania. Czyli terapia behawioralna w praktyce”
 • „Szkolenie uzupełniające. Terapia mutyzmu selektywnego w podejściu poznawczo-behawioralnym”
 • „Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu”.

Dorota Papierska

pedagog zdolności, terapeuta TUS, terapeuta ręki i grafomotoryki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta dzieci

Ukończyłam pedagogikę na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Posiadam wykształcenie z edukacji wczesnoszkolnej i korekcyjnej, pedagogiki szkolnej i pedagogiki zdolności. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przez cały czas rozwijam swoje kompetencje i zainteresowania biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i webinariach np.:

– Terapia ręki I i II stopień

– Trener Grafomotoryki

– Trening Umiejętności Społecznych

– Trening Kontroli Złości

– Trener Funkcji Poznawczych

– Program Przyjaciele Zippiego

W pracy z młodymi ludźmi bardzo ważne są dwa podejścia, indywidualne oraz holistyczne. Podejście indywidualne pozwala pomóc dziecku w zmniejszeniu jego trudności edukacyjnych bądź rozwijaniu pasji, zdolności i myślenia dywergencyjnego. Drugie podejście, holistyczne jest równie ważne w życiu młodego człowieka. Już od najmłodszych lat uczymy dzieci współpracy, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, jednak nie zawsze dziecko jest w stanie samodzielnie poradzić sobie ze swoimi emocjami,  wyrazić siebie, przekazać swoje potrzeby. Czasami coś je wystraszy, zniechęci lub zwyczajnie jest nieśmiałe. Dlatego, dzięki wsparciu pedagogów, możemy kształcić wśród dzieci samodzielność myślenia, radzenia sobie z emocjami i odczytywania ich, wyrażenia siebie i swoich potrzeb. W skrócie, wspomagamy dziecko w prawidłowym rozwoju umiejętności społecznych, jak i edukacyjnych.

Praca z dzieckiem sprawia mi wiele radości. Lubię to robić, zwłaszcza, gdy ja, dziecko oraz rodzice widzą rezultat ciężkiej pracy. Uśmiech zadowolonego dziecka z efektów swojej pracy jest bezcenny

Sylwia Nastaziak

mgr pedagogiki, terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej

W ośrodku ASAN Centrum Wspomagania Rozwoju prowadzę zajęcia metodą Integracji Sensorycznej od kwietnia 2017 r. Ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania placówkami oświatowymi z oddziałami integracyjnymi. Od 2006 roku prowadzę niepubliczny żłobek na warszawskim Gocławiu. Lubię pracę z dziećmi a możliwość wspierania ich rozwoju i obserwacja ich najdrobniejszych osiągnięć daje mi dużo radości i satysfakcji.

Szkolenia i kursy:

 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN kwiecień 2017
 • Wybiórczość pokarmowa – wykłady SWPS
 • Autyzm – szkolenie podstawowe, kwiecień 2017
 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 m-cy
  z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, marzec 2017
 • Integracja Bilateralna – program dla nauczycieli, listopad 2016
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedyczna pediatryczna, czerwiec 2016
 • Zaburzenia SI – czym jest integracja sensoryczna, 2015
 • Autyzm i zespół aspergera szkolenie podstawowe, 2015

Monika Puchalska

pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki

Pedagog

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – mgr nauk o rodzinie
 • Uniwersytet Warszawski – Edukacja dzieci w wieku 3-9 lat z Terapią Pedagogiczną

Terapeuta Integracji Sensorycznej

 • Wyższa Szkoła – Edukacja w Sporcie, Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie)

Terapeuta Ręki

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI TUTOR – Certyfikat specjalisty Terapii Ręki

I i II stopnia.

Ukończone kursy i szkolenia:

METODA DOBREGO STARTU – część praktyczna” – Centrum Wspomagania Rozwoju

Osobowości

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – Stopnia I

Bilateralna Integracja – program szkolny

Neuroprzekaźniki – biochemiczny obraz dziecka oraz ich wpływ na układy sensoryczne.

Aneta Wolak

Pedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej
Informacje wkrótceoraz Stażyści i Wolontariusze wspierający pracę Ośrodka ASAN

 • Zapisz się do naszego newslettera