Szwed Magdalena – Logopeda, filolog polski

Szwed Magdalena – Logopeda, filolog polski

Jestem absolwentką filologii polskiej oraz logopedii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówce przedszkolnej, szkole integracyjnej oraz prywatnej poradni.

   Umiejętność komunikowania się jest jedną z najważniejszych kategorii ludzkiego funkcjonowania, a skala potrzeb wciąż rośnie. Moją główną motywacją w zdobywaniu wiedzy z zakresu logopedii, była i jest chęć niesienia specjalistycznej pomocy dzieciom, które borykają się z trudnościami w mówieniu.

Szkolenia oraz konferencje, w których uczestniczę- poszerzają posiadaną już wiedzę, dają nowe spojrzenie na wiele tematów, inspirują do wyboru najskuteczniejszych metod. Szczególnie bliskie są mi zagadnienia:

  • Wczesnej interwencji logopedycznej

  • Diagnozy i terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy

  • Wspomagania rozwoju mowy dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

Poznane metody pracy dostosowuję do potrzeb dzieci, gdyż jedynie indywidualnie dostosowana terapia, prowadzona we współpracy z rodzicami, daje efekt.

FacebookGoogle+PrintUdostępnij!