Niczyporuk Magdalena – psycholog, terapeuta dzieci

niczyporuk m.Magdalena Niczyporuk  – psycholog, terapeuta dzieci

Ukończyłam Psychologię kliniczną oraz studium pedagogiczne, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swoją współpracę z ośrodkiem ASAN CWR rozpoczęłam stażem praktycznym w październiku 2015 roku.

Uważam, że rozwój zawodowy jest bardzo istotny, dlatego też biorę udział w licznych szkoleniach i kursach m.in:

– Specyfika pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spectrum autyzmu

– Profil Psychoedukacyjny PEP-R jako podstawa konstruowania planu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami rozwoju

– Trening Umiejętności Społecznych jako forma terapii grupowej dla dzieci i młodzieży z trudnościami społecznymi

– Szkolenie z seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie

– Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem

– Praca terapeuty-cienia z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera

Praca z dziećmi to moja pasja. Podczas studiów organizowałam liczne eventy i animacje dla dzieci oraz prowadziłam warsztaty edukacyjno-kreatywne. Dodatkowo obecnie pracuję również w żłobku z maluszkami, gdzie prowadzę zajęcia wspomagające ich rozwój. Najważniejszy jest dla mnie dobry kontakt z dzieckiem, dlatego też do każdego dziecka podchodzę indywidualnie.

W czasie wolnym lubię spacerować, czytać książki, a także maluję i próbuję swoich sił w rękodziele.

FacebookGoogle+PrintUdostępnij!