Adamiec Monika – pedagog specjalny, terapeuta

fotododowodu2img099Monika Adamiec – Pedagog, terapeuta dzieci i młodzieży.

Jestem absolwentką Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną- Oligofrenopedagogika na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Z Ośrodkiem ASAN CWR i Fundacją „SILENTIO” współpracuję od stycznia 2013 r.

Prowadzę indywidualną terapię pedagogiczno-psychologiczną oraz Trening Umiejętności Społecznych. Posiadam doświadczenie we wspomaganiu uczniów ze specjalnymi potrzebami, pracując jako asystent w szkole.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam odbywając staż w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym dla dzieci z autyzmem, prowadząc terapię indywidualną z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz organizując autorskie zajęcia rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Ukończyłam następujące kursy i szkolenia:

  • Określanie potrzeb terapeutycznych i tworzenie planu stymulacji rozwoju dla dzieci z autyzmem
  • Wstęp do diagnozy i terapii autyzmu
  • Warsztat szkoleniowy pierwszego stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne
  • Zachowania problemowe u osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
  • Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Diagnoza funkcjonalna
  • Metodyka kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach ogólnodostępnych
  • Realizm a fantazja- rozwój wyobraźni według Marii Montessori- szkolenie organizowane przez Polski Ośrodek Edukacji Montessori
FacebookGoogle+PrintUdostępnij!