Nastaziak Sylwia – pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej

Sylwia Nastaziak – mgr pedagogiki, terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej

W ośrodku ASAN Centrum Wspomagania Rozwoju prowadzę zajęcia metodą Integracji Sensorycznej od kwietnia 2017 r. Ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania placówkami oświatowymi z oddziałami integracyjnymi. Od 2006 roku prowadzę niepubliczny żłobek na warszawskim Gocławiu. Lubię pracę z dziećmi a możliwość wspierania ich rozwoju i obserwacja ich najdrobniejszych osiągnięć daje mi dużo radości i satysfakcji.

Szkolenia i kursy:

  • Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN kwiecień 2017
  • Wybiórczość pokarmowa – wykłady SWPS
  • Autyzm – szkolenie podstawowe, kwiecień 2017
  • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 m-cy
    z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, marzec 2017
  • Integracja Bilateralna – program dla nauczycieli, listopad 2016
  • Kurs pierwszej pomocy przedmedyczna pediatryczna, czerwiec 2016
  • Zaburzenia SI – czym jest integracja sensoryczna, 2015
  • Autyzm i zespół aspergera szkolenie podstawowe, 2015
FacebookGoogle+PrintUdostępnij!