Pajdosz Magdalena – pedagog specjalny, logopeda, filolog polski, glottodydaktyk

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
(kierunek: Pedagogika specjalna, specjalizacja: Terapia pedagogiczna). Ponadto ukończyłam studia
licencjackie – Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na Uniwersytecie Warszawskim oraz
Logopedię ogólną i kliniczną na tejże uczelni. W czasie studiów odbyłam liczne praktyki w
szkołach podstawowych, przedszkolach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Obecnie
jestem studentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Logopedia ogólna (studia
magisterskie).
Ukończyłam następujące kursy i szkolenia:
– „Żałoba u dzieci i dorosłych” – pomoc w kryzysie utraty bliskiej osoby
– „Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem”
– „Jak zacząć – warsztat młodego logopedy”
Brałam także udział w projekcie „Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu”, a także byłam
prezesem Studenckiego Koła Naukowego Kierunek: Rozwój. Od zawsze chciałam pracować z
dziećmi. Już od najmłodszych lat bawiłam się w szkołę. Z wielką chęcią wybierałam rolę
nauczycielki. Z pasją staram się zdobywać wiedzę i umiejętności po to, aby lepiej zrozumieć dzieci
i móc im pomagać. Uważam, że człowiek uczy się przez całe życie, dlatego stawiam na nieustanny
rozwój oraz poszerzanie własnych perspektyw i horyzontów. W czasie wolnym od pracy i nauki
uwielbiam chodzić do teatru lub spędzać wieczór z książką. Lubię też spacery – wybieram często
miejsca, które kryją w sobie interesującą historię ludzi z nimi związanych. Ludzie interesują mnie
najbardziej – jednak od wielu lat ci najmłodsi. Dlatego to właśnie dzieci i praca z nimi stanowią
moją największą pasję, która jest też moim największym powołaniem.

FacebookGoogle+PrintUdostępnij!