Kinga Dąbrowska – terapeuta pedagogiczny, reedukator, terapeuta ręki

Dąbrowska_Kinga

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie zrealizowałam specjalności: pedagogikę przedszkolną, wczesnoszkolną i korekcyjną. W trakcie studiów odbyłam praktyki pedagogiczne w przedszkolach i szkołach publicznych oraz pedagogiczno-korekcyjne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Obecnie spełniam się w placówce integracyjnej, współpracując z dziećmi z trudnościami szkolnymi oraz z diagnozą Autyzmu, Zespołu Aspergera i afazji. Posiadam ukończone szkolenia m.in. Metody badania zagrożenia dysleksją, Obraz-Ruch-Słowo w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  ABC Terapeuty Pedagogicznego, Trening Zastępowania Agresji oraz szkolenia organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej (m.in. programowanie języka, stymulacja mechanizmów lewopółkulowych, terapia neurobiologiczna czy symultaniczno-sekwencyjna metoda czytania). W swojej codziennej pracy staram się wykorzystywać zdobytą wiedzę, zawsze dostosowując ją do potrzeb i możliwości dzieci z którymi pracuję.

W wolnych chwilach obcuje z rowerem, książkami i sztuką. Bliskie sercu są mi także Góry.

W Centrum Wspomagania Rozwoju ASAN  prowadzę indywidualne zajęcia w zakresie diagnozy i terapii ręki; Naukę Czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną; terapię pedagogiczną dla dzieci (w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) z trudnościami w nauce, z dysleksją, z autyzmem i z zespołem Aspergera.

FacebookGoogle+PrintUdostępnij!