Giermańska Klaudia – Logopeda

Klaudia Giermańska – Logopeda     foto

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyłam studia na kierunku pedagogika specjalna z logopedią. Obecnie wciąż kształcę się w tej samej dziedzinie.

Chętnie poszerzam swoją wiedzę oraz rozwijam zainteresowania zawodowe biorąc udział w dodatkowych kursach i szkoleniach. Te, które ukończyłam to między innymi:

– szkolenie „Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem”,

– „Funkcje motoryczne narządów mowy w diagnozie, terapii i profilaktyce logopedycznej”

– „Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia”.

–  „Terapia Ręki I stopień”

Doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając staż zawodowy w Ośrodku ASAN CWR, a także w czasie licznych praktyk studenckich w różnych placówkach oświatowych
i medycznych. Dodatkowo prowadzę prywatne zajęcia logopedyczne z dziećmi z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy oraz z zaburzeniami mowy i komunikacji towarzyszącymi autyzmowi.

Zajęcia logopedyczne staram się zawsze dostosowywać do indywidualnych potrzeb
i możliwości każdego dziecka. Zależy mi na tym, aby proces terapeutyczny przebiegał
w ciepłej, przyjaznej dziecku atmosferze, a pozytywne relacje budowane były również z jego rodzicami w oparciu o współpracę i wzajemne zaufanie.

FacebookGoogle+PrintUdostępnij!